ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA (SFC)
i altres SÍNDROMES DE SENSIBILITZACIÓ CENTRAL (SSC):
FIBROMIÀLGIA (FM)
SENSIBILITAT QUÍMICA MÚLTIPLE (SQM)
ELECTROHIPERSENSIBILITAT (EHS) 


Avís Legal

Plaça Comas 13-14, baixos – 08028 Barcelona. Tel. 93 321 46 54
www.acsfcem.org - acsfcem@acsfcem.org
Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya núm. 22620 secc. 1
NIF. G-62485446