ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA (SFC)
i altres SÍNDROMES DE SENSIBILITZACIÓ CENTRAL (SSC):
FIBROMIÀLGIA (FM)
SENSIBILITAT QUÍMICA MÚLTIPLE (SQM)
ELECTROHIPERSENSIBILITAT (EHS) 


La Fibromiàlgia (FM)


És una malaltia multisistèmica. Va ser reconeguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’any 1992, amb el codi M79.7 del CIE-10 CM.

ES CARACTERITZA PER:
 
 • dolor crònic generalitzat, amb predomini en els músculs, especialment a l'esquena
 • presència d'una hipersensibilitat local a la pressió en múltiples punts del cos

Sovint s'acompanya d'altres malalties com ara la Síndrome de Fatiga Crònica, la Sensibilitat Química Múltiple, la síndrome de cames inquietes, la síndrome de l'intestí irritable, al·lèrgies i intoleràncies.

La Fibromiàlgia és una malaltia freqüent en la població  general. Afecta especialment a les dones, amb una prevalença del 4,2%  i el 0,2% dels homes.
 
ORIGEN:

El seu origen és desconegut, encara que hi ha diverses teories.

La hipòtesis més acceptada és que es tracta d’un trastorn dels mecanismes de la percepció, transmissió i variació de la intensitat del dolor, cosa que fa que augmenti la sensibilitat al dolor. El pacient té dificultat per relaxar els músculs.


SÍMPTOMES:

Els dos símptomes més característics són:
 
 • La Hiperalgèsia: multiplica la percepció del dolor davant estímuls dolorosos
 • L ’Alodinia: resposta dolorosa davant estímuls que no haurien de ser-ho

Són símptomes comuns entre altres:
 
 • Dolor generalitzat
 • Cansament
 • Trastorns del son i de l'estat d'ànim
 • Símptomes digestius, parestèsies
 • Mal de cap i trastorns cognitius (falta de concentració i pèrdua de memòria) 

DIAGNÒSTIC:

El seu diagnòstic es fa sobre la base dels símptomes que expliquen els pacients i amb l’ajuda de l’exploració d’uns punts dolorosos.
 
 • El dolor és crònic i afecta a la major part del cos
 • Els símptomes poden variar d’intensitat en el temps, amb períodes de millora i d’empitjorament que depenen de les circumstancies individuals
 • No és una malaltia progressiva però, puntualment, pot ser discapacitant
 • El tractament ajuda a millorar els símptomes i la qualitat de vida
 
POSSIBLES DESENCADENATS DE LA MALALTIA:

Les situacions que provoquen estrès, dolor, cansament i trastorns del son es desencadenen i es potencien mútuament.

Per exemple: l’estrès desencadena dolor, cansament i trastorns del son i, a la vegada, els trastorns del son, el dolor i el cansament són desencadenants de més estrès.

La Fibromiàlgia, moltes vegades, apareix després d’haver patit algun d’aquests problemes:
 
 • Infeccions víriques (mononucleosi)
 • Problemes emocionals: presents o passats
 • Problemes laborals (assetjament, excés de responsabilitat...)
 • Problemes familiars (mala relació amb els pares o familiars propers, defuncions...)
 • Accidents o situacions traumàtiques (accidents de trànsit, caigudes, problemes en la infantesa...)
 • Superació de malalties greus. En ocasions, haver patit: càncer i les intervencions conseqüents (quimioteràpia, radioteràpia...) fan que el pacient pensi que el dolor i el cansament són conseqüència de la seva recuperació, però si aquests símptomes perduren, podem pensar que ha desenvolupat una Fibromiàlgia.
 
MECANISMES FISIOPATOLÒGICS DEL DOLOR:

En la Fibromiàlgia aquest procés està alterat, la qual cosa provoca un excés de sensibilitat al dolor. Petits cops o fregaments es perceben com a dolorosos.
 
 • Els estímuls dolorosos es transmeten a traves dels nervis perifèrics a la medul·la espinal
 • El cervell interpreta els missatges com a dolor, en determina la localització, intensitat i naturalesa (cremor, coïssor, punxada...)
 • El cervell envia senyals per augmentar la sensació dolorosa o disminuir-la
 • El Dolor de la fibromiàlgia sol ser constant i difús i la zona dolorosa varia (un dia pot fer mal un peu, i un altre dia, una espatlla)
 • Afecta les activitats de la vida diària, ja siguin les feines de casa, la vida personal, laboral i familiar
 • El dolor sol ser més intens a primera hora del matí i al vespre i pot empitjorar amb els canvis climàtics i estacionals
  
 
TRACTAMENT:

Es basa en la millora dels símptomes més predominats, per així aconseguir una millora en la qualitat de vida.

Cada persona pot tenir com a símptoma més predominat un de diferent, per exemple:
 
 • alguns pacients tenen un dolor insuportable
 • d’altres el que els angoixa més és la fatiga
 • d’altres és el son no reparador
 • d’altres són els problemes cognitius o l’estat depressiu

És per això que cal fer un abordatge a mida de cadascú, tan farmacològic, com no farmacològic, el tractament combinat és el que va millor.

És convenient començar a tractar en primer lloc el més prioritari, i després anar tractant els altres símptomes.
 
INTOLERÀNCIES:

Les persones que pateixen fibromiàlgia acostumen a presentar intoleràncies vàries, tant a medicaments com a aliments.

Cal diferenciar entre intolerància i al·lèrgia:
 
 • Les al·lèrgies estan relacionades amb les reaccions antigèniques del sistema immunitari
 • Les intoleràncies NO, són una resposta de tipus inflamatori

No per això són menys importants. Cadascú ha de saber que és el que li provoca malestar ja que cada persona és diferent. Si un medicament receptat pel metge, resulta que provoca uns efectes secundaris importants com diarrees, estrenyiment, mal de cap, vòmits, .... s’ha d’informar al metge perquè el canviï per un altre. El mateix passa amb els aliments, hi ha qui és intolerant a la lactosa, al cafè, al alcohol etc. Aleshores els hem d’evitar.

El més recomanable és fer una llista dels medicaments que sabem que no tolerem i una altra amb els aliments que fan que ens trobem malament.

CONSELLS PER A PACIENTS AMB FIBROMIÀLGIA:
 
 • Conèixer bé la malaltia, saber quin són els teus límits i acceptar-los
 • Tenir una actitud positiva en vers la malaltia
 • Evitar l’aïllament i potenciar les relacions afectives i de lleure
 • Demanar ajut, sempre que calgui, per no caure en el desànim
 • Practicar algun tipus d’exercici físic, cadascú sabrà fins on pot arribar
 • Mantenir l’activitat laboral, sempre que això sigui possible, pot millorar l’autoestima
 • Col·laborar amb alguna de les Associacions de malalts, on trobaran informació, recolzament i grups de suport

  
Existeix una teoria que diu que amb l’edat es millora, però el cert és que, quan es deixen de tenir responsabilitats, fills petits, feina, etc, podem dedicar el nostre esforç a la cura i millora de la nostra malaltia, sempre que no tinguem comorbiditats que ens facin empitjorar. Cal fer controls periòdics i mantenir una bona relació amb el metge que ens porta.
 
 
Bibliografia:

Dr. Ferran J. Garcia, Dra. Anna Mª Cuscó, Dra. Violant Poca:  “Obrint camí”, Tarannà Edicions setembre 2006

Dr. Ferran J. Garcia, Victor Claudín: “La verdad desnuda · Con testimonios de enfermos de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple”. La Esfera de los libros 2008.

Dr. Antonio Collado Cruz: “La Fibromialgia, Consejos y tratamientos para el bienestar”. Amat Editorial 2016  

Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. “Pla operatiu d’atenció a les persones afectades per les síndromes de sensibilització central: fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i síndrome de sensibilitat química múltiple”. Edita: Direcció General de Planificació en Salut. Desembre de 2006.